.

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว ยินดีต้อนรับ....

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 

  Home page    Management information System MMS.. 
Management information System MMS..
The library science. Other groups

 
Code group. Group name. Last Updated (D / M / Y).
Management systems.
000    เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 12/02/2556 Unmanageable
100    ปรัชญา 12/02/2556 Unmanageable
200    ศาสนา 12/02/2556 Unmanageable
300    สังคมศาสตร์ 12/02/2556 Unmanageable
400    ภาษา 12/02/2556 Unmanageable
500    วิทยาศาสตร์ 12/02/2556 Unmanageable
600    เทคโนโลยี 12/02/2556 Unmanageable
700    ศิลปะและนันทนาการ 12/02/2556 Unmanageable
800    วรรณคดี 12/02/2556 Unmanageable
900    ประวัติศาสตร์ 12/02/2556 Unmanageable

News for Center.
 

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ


 
 
 
 
Febuary 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 Febuary 2563
 
All online 1 People
IP number 3.229.118.253
You are visitor number 486,384
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

 

 โรงเรียนบัวขาว
  ระบบงานสารบรรณออนไลน์ (E-Office)
  กลุ่มบริหารงบประมาณ
  ห้องเรียนออนไลน์

 
: กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 250 หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Tel : 043-851206  Fax : 043-851208
Email : buakhaobks@gmail.com