.

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว ยินดีต้อนรับ....

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 

  Home page    Management information System MMS.. 
Management information System MMS..
The library science. Other groups

 
Code group. Group name. Last Updated (D / M / Y).
Management systems.
000    เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 12/02/2556 Unmanageable
100    ปรัชญา 12/02/2556 Unmanageable
200    ศาสนา 12/02/2556 Unmanageable
300    สังคมศาสตร์ 12/02/2556 Unmanageable
400    ภาษา 12/02/2556 Unmanageable
500    วิทยาศาสตร์ 12/02/2556 Unmanageable
600    เทคโนโลยี 12/02/2556 Unmanageable
700    ศิลปะและนันทนาการ 12/02/2556 Unmanageable
800    วรรณคดี 12/02/2556 Unmanageable
900    ประวัติศาสตร์ 12/02/2556 Unmanageable

News for Center.
 

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ


 
 
 
 
October 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 October 2562
 
All online 1 People
IP number 35.175.191.168
You are visitor number 461,411
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

 

 โรงเรียนบัวขาว
  ระบบงานสารบรรณออนไลน์ (E-Office)
  กลุ่มบริหารงบประมาณ
  ห้องเรียนออนไลน์

 
: กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 250 หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Tel : 043-851206  Fax : 043-851208
Email : buakhaobks@gmail.com