.

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว ยินดีต้อนรับ....

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

เอกสารและสื่อประกอบการสอนระดับม.ต้น         (ม.1 - ม.3)
        1. นางชุตินันท์  ภูนาพันธ์
        2. นายอำนาจ   บุตรสุริย์
        3. นางสมจิต  พงษ์มา
        4. นางพรรณี   แจ่มใส
        6. นายณัฐพล   นามนไสย์
        7. นางสาวลำพูน  ภูมิเงิน
        8. นายธนวัฒน์   ศิริปาณี
        9. นายเมธี     ไทยบ้านโพน


เอกสารและสื่อประกอบการสอนระดับ ม.ปลาย   (ม.4 - ม.6)
        1. นางวราภรณ์  ภูผาสุข
        2. นางมณฑิชา  ศรีสว่างวงค์
        3. นางนุชนาท  โชติบุญ
        4. นางประสิทธิ์   ศรีสาพันธ์
        5. นางศิริณกาญจน์  ภูมิรัง
        6. นายฉลาด   สายสินธุ์
        7. นายประจักษ์  วิเศษขลา
        8. นายทรงศักดิ์  ศรีสว่างวงค์
        9. นายธีรวัตถ์   เหลาสุภาพ
        10. นายวชิระ  ภนมแก่น  

 
 
 
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.214.184.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 480,582
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

 

 โรงเรียนบัวขาว
  ระบบงานสารบรรณออนไลน์ (E-Office)
  กลุ่มบริหารงบประมาณ
  ห้องเรียนออนไลน์

 
: กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 250 หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Tel : 043-851206  Fax : 043-851208
Email : buakhaobks@gmail.com