การฝึกอบรมและการพัฒนา

โปรแกรม Zoom

เป็นโปรแกรมที่ใช้ถ่ายทอดสด (Live stream) สำหรับการประชุม การสอน หรือการอบรม ที่ผู้เข้าร่วม การถ่ายทอดสดสามารถมองเห็นและโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ด้วยการแสดงภาพเคลื่อนไหว, เสียง, ข้อความโต้ตอบ (Chat), แนบไฟล์ และยังสามารถแบ่งปันภาพหน้าจอ (Share Screen) ให้ผู้เข้าชมการ ถ่ายทอดสดได้ ทั้งนี้ในเวอร์ชัน Basic จะจำกัดระยะเวลาการถ่ายทอดสด 40 นาที รองรับผู้เข้าชม 100 คน โปรแกรมสามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์, โปรแกรม Zoom และ Application ทั้ง iOS และ Android

Software ระบบ LMS สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ระบบ LMS แบบเชิงพาณิชย์ และ ระบบ LMS แบบ Open Source ส าหรับ รร.ป.ศป. ได้น าระบบ LMS Moodle มาใช้ในการเรียนการสอนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็น LMS แบบ Open Source ท าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อีกทั้ง Software ดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการใช้งานทั่วโลกมากว่า 70 ประเทศ